Søk

Om oss

Eidanger Pike- og Guttekorps har som mål å være:

    Et synlig korps med musikalske ambisjoner 

Musikantene har selv vært med på å beskrive våre verdier:

    E: Ekte
    P: Positive
    G: Gode
    K: Konkurranselystne

Vi ønsker å være gode på opplæring, og i det legger vi at alle musikantene skal møte utfordringer tilpasset sitt eget nivå. Det gjør vi gjennom å ha flere korps i korpset. De yngste spiller i aspirantkorpset. De litt eldre i juniorkorpset, og de eldste i hovedkorpset. I Eidanger har vi i flere år klart å motivere de eldste musikantene til å bli værende fram til de slutter for aldersgrensen (19 år). Dette har gjort at hovedkorpset har kunnet holde et høyt nivå. I tillegg har de eldste musikantene vært gode rollemodeller for de yngste. Slik ønsker vi å fortsette å ha det framover, og vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen.

Korpsets styre vedtok i 2012 en ny visjon og strategiplan som ligger tilgjengelig på hjemmesiden vår. På grunn av få medlemmer for øyeblikket, vil overgangsordningen mellom korpsene bli endret fra høsten 2014.

I 2013 ble hovedkorpsets dirigent Sigurd Grøv Skramsett kåret til årets skolekorps i konkurranse med mange gode dirigenter fra alle landsdeler. Korpsets musikanter og styret er glade og stolte over at vår dirigent har blitt lagt merke til slik. Juryen sa blant annet:

    Skramsett får prisen for å vere ein god og inkluderande lagbyggjar, med gode musikalske evne.
    Han oppnår resultat på bakgrunn av langsiktige målsettingar. Han er raus i og utanfor øvingsrommet. 
Driftes av Styreportalen AS