Om oss

Eidanger Pike- og Guttekorps har som mål å være:

    Et synlig korps med musikalske ambisjoner 

Musikantene har selv vært med på å beskrive våre verdier:

    E: Ekte
    P: Positive
    G: Gode
    K: Konkurranselystne

Vi ønsker å være gode på opplæring, og i det legger vi at alle musikantene skal møte utfordringer tilpasset sitt eget nivå. Det gjør vi gjennom å ha flere korps i korpset. De yngste spiller i aspirantkorpset. De litt eldre i juniorkorpset, og de eldste i hovedkorpset. De eldste musikantene er gode rollemodeller for de yngste. Slik ønsker vi å fortsette å ha det framover, og vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen.

I tillegg ønsker vi å satse på rekruttering, og målet er å ha 65 aktive medlemmer i juni 2024. 

Vi ønsker også å etablere hovedkorpset i 1. divisjon og oppnå minst en topp 5-plassering i NM innen 2026.

Søk
Driftes av Styreportalen AS