Overgangsordning

Korpsene våre

Aspirantkorps, 1. og 2. år
Juniorkorps, 3. og 4. år
Hovedkorps, 5. år og oppover

Overganger

Alle overganger skjer på høsten ved semesterstart. 
Det er mulig å forsere overgangene ved hospitering/prøvespill etter nærmere avtale med dirigentene. 
Søk
Driftes av Styreportalen AS