Støtteordninger

Kontingentkassa:  Formålet med kontingentkassa er å bidra til at alle barn og unge i Porsgrunn skal ha mulighet til å delta i en ukentlig/jevnlig fritidsaktivitet. Målgruppen er barn og unge i alderen 4-20 år, som trenger økonomisk hjelp til å betale for aktiviteten på grunn av utfordrende familieøkonomi. Mer informasjon om kontingentkassa og søknadsskjema finner du på kommunens hjemmesider

Deltakeravgift: Korpset dekker 50 % av deltakeravgiften for følgende aktiviteter:
  • sommerkurs i regi NMF på Grenland folkehøyskole
  • regionkorpset
  • andre relevante kurs for musikanter og instruktører etter søknad til styret
Søk
Driftes av Styreportalen AS